Інформація про фонд

Історія фонду бере початок у далеких 90-х.

27 березня 1998 року видано Указ Президента України № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі». Даним указом передбачалося виконання регіональних програм забезпечення громадян житлом шляхом створення фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Саме на виконання даного указу було створено Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 30 грудня 1998 року №588.

З моменту створення фонду і аж до 2010 року (майже 12 років) фонд очолював Христюк Петро Михайлович. В період 2011-2015 роки голова фонду – Бісовський Ярослав Васильович, а з серпня 2015 року і по теперішній час – Рібун Сергій Ярославович.

Державна установа Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі - це спеціалізована неприбуткова кредитно-фінансова організація, яка створена з метою реалізації регіональної програми «Власний дім» у Тернопільській області шляхом надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам. Таке кредитування є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів фонду. 

За весь час існування фонду було надано кредити 742 забудовникам на загальну сумму 22,4 млн.грн. У 1999-2000 роках кошти на кредитування виділялись лише з обласного бюджету, з 2000 року підключено районні бюджети, а з 2001 року почали виділятись кошти і з державного бюджету. На даний час основне джерело фінансування – це державний бюджет. 

Так за останні 5 років на кредитування було виділено: 

  • з державного бюджету – 5 493,8 тис.грн. (спеціальний фонд) 
  • з обласного бюджету – 1 880,0 тис.грн. (загальний + спеціальний фонд) 
  • з районних бюджетів – 620,0 тис. грн. (загальний + спеціальний фонд)

Найбільші вливання у програму були у 2004-2009 роках. Саме за цей період із загального фонду державного бюджету було виділено 6 555 тис.грн., тобто це 93,2% від суми виділеної за весь час роботи фонду (7 030 тис.грн.). У 2011-2015 роках було припинено виділення коштів на програму з загального фонду державного бюджету, відбувалось фінансування лише за рахунок коштів спеціального фонду (5 493,8 тис.грн.), тобто за рахунок коштів від повернення раніше наданих кредитів і подальше їх використання для надання нових кредитів.

Основними законодавчими документами, які визначають порядок надання кредитів і якими відповідно керується фонд у своїй роботі є: 

  • «Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597; 
  • «Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі у Тернопільській області», затверджені Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 серпня 2012 року № 659-од. 

За 17 років дані умови та порядок видачі кредитів зазнавали змін, найбільш суттєвими з яких є: 

2001 рік

• надана пільга позичальникам, які на дату укладення кредитної угоди мають трьох і більше неповнолітніх дітей, вони звільняються від сплати відсотків за користування кредитом 

2005 рік 

• надана можливість молодим сімям (подружжю, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати(батько) віком до 35 років) отримати кредит терміном до 30 років 

• визначений розмір пені за прострочення платежів – подвійна річна облікова ставка Національного банку України, що діє на день виникнення боргу 

2012 рік

• передбачено першочергове надання кредитів – у першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва та молодим спеціалістам, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, зазначених у пункті 4 Правил 

• збільшено граничний розмір кредиту – 100 тис. грн. для добудови, реконструкції будинку, придбання житла і 200 тис. грн. для спорудження нового житлового будинку 

2015 рік 


• надано пільги ще таким категоріям позичальників – військовослужбовцям, резервістам та військовозобов’язаним: а) кредит надається під 0% річних; б) не нараховується пеня за прострочення платежів 

2016 рік 

• збільшено граничний розмір кредиту - 300 тис. грн. для спорудження нового житлового будинку, 150 тис. грн. для реконструкції житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла, 200 тис. грн. для придбання житла та 50 тис. грн. для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій 

• передбачено першочергове надання кредитів учасникам бойових дій в зоні антитерористичної операції та можливість отримання таких кредитів внутрішньо переміщеним особам з територій проведення АТО, які виявили бажання працювати та проживати в сільській місцевості 

• передбачено можливість отримання кредиту різними соціальними верствами сільського населення - як самозайнятих громадян, які працюють в особистих селянських господарствах, так і працюючих у суспільному виробництві