Штрафні санкції

У разі порушення умов кредитної угоди передбачено ряд санкцій за нецільове використання кредиту, за подання недостовірних даних та за прострочення платежів.

Нецільове використання кредитних коштів

У разі використання кредиту не за призначенням:
  • позичальник сплачує фонду штраф в розмірі 10 відсотків від наданого кредиту;
  • фонд має право призупинити фінансування будівництва, розірвати договір, вимагати дострокового погашення кредиту забудовником та поручителем.

Прострочення платежів

За прострочення погашення кредиту, в тому числі щоквартальних платежів позичальник сплачує фонду пеню в розмірі подвійної річної облікової ставки НБУ від не внесеної або не в строк внесеної суми за кожний день прострочки після 30 листопада кожного року та дати кінцевого погашення кредиту.

Фонд має право розірвати кредитну угоду у разі несплати позичальником щоквартальних платежів після 30 листопада кожного року.

Виявлення недостовірних даних у документах

Фонд має право розірвати кредитну угоду у разі виявлення недостовірних даних у документах, що подавалися позичальником у фонд на стадії підготовки до укладання кредитної угоди та протягом терміну погашення зобов'язань по кредиту. До позичальника застосовуються санкції, передбачені законодавством.